Przemiał Zbóż

Istotą przemiału ziarna zbóż jest drobienie ziarna, połączone z wydzielaniem możliwie największej ilości bielma, przy możliwie najmniejszym udziale innych elementów ziarna (a w szczególności łuski).

Całość procesów związanych z technologią młynarstwa jest złożona i ogólnie wyróżnia się procesy związane z przygotowaniem ziarna do przemiału oraz przemiał właściwy.

 

Młyn Florek